Ważne! Poradnie dyżurujące

Dzień Pieroga w Krajnie
29 września 2017
Warsztaty Bezpieczny Maluch
6 października 2017

Ważne! Poradnie dyżurujące

Uwaga!

Od 1 października zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej !!!

W związku z wejściem w życie ustawy o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitalnym (tzw. sieć szpitali) nastąpi zmiana placówek udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej. Informacje o nowych miejscach świadczeń można uzyskać pod specjalnie uruchomionym w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia numerem telefonu 663 431 140 w godz. 8.00-16.00, a od piątku, 29 września od godz. 16.00 do poniedziałku, 2 października do godz. 8.00 – całodobowo!

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Od 1 października 2017 r. nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują:

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń Telefon
1 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 41 378-24-09
2 SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU Chmielnik, ul. Kielecka 1-3 41-354-21-36 wew. 102,
41-354-20-17 wew. 103
3 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH Czerwona Góra 10 41-344-65-03, 41-344-26-47
4 ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JĘDRZEJÓW Jędrzejów,  ul. Małogoska 25 41-388-28-19 – świadczenia ambulatoryjne
41-344-65-03, 41-344-26-47 – świadczenia wyjazdowe
5 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 14
Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 12 – iniekcje pielęgniarskie
41-35-21-110
41-35-21-518 – iniekcje pielęgniarskie
6 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH Kielce ul. Grunwaldzka 45
(wejście od ul. Artwińskiego, przychodnia przyszpitalna)
41-202-02-40
7 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA – SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACH Kielce, ul. Leonarda 10,  
 Kielce, ul. Prosta 30 – wyłącznie iniekcje dożylne
ul.  Leonarda 10, 41-344-53-71, ul. Prosta 30 41-201-38-90  –  wyłącznie iniekcje dożylne
8 SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kielce, ul. Robotnicza 1
Kielce, ul. Kościuszki 25 – iniekcje dożylne
41-267-15-00, 801-407-777,
41-266-23-51 – iniekcje dożylne
9 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH Końskie, ul. Gimnazjalna 41b  41-390-24-00
10 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH Mniów
ul. Centralna 6
41-344-65-03, 41-344-26-47
11 CENTRUM DIALIZA SP. Z O.O. OPATÓW Opatów ul. Szpitalna 4 41-344-26-47, 41-344-65-03, 41-344-26-21
12 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Ostrowiec Św., ul. Szymanowskiego 11  – świadczenia ambulatoryjne
Ostrowiec Św., ul. Focha 5  – świadczenia wyjazdowe
41-261-34-56 – świadczenia ambulatoryjne
41 344-65-03 41 344-26-47 – świadczenia wyjazdowe
13 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Pińczów, ul, Łąkowa 2a 41-344-26-47, 41-344-65-03
14 SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU Sandomierz,  ul. Schinzla 13 15-833-05-74, 832-22-22,
692-479-491
15 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Skarżysko-Kamienna ,
ul. Szpitalna 1
41-39-56-360, 39-56-362 – świadczenia ambulatoryjne
41-344-65-03, 41-344-26-47 – świadczenia wyjazdowe
16 POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Starachowice, ul. Radomska 70
Starachowice, ul. Borkowskiego 2
 41-273-91-00- świadczenia ambulatoryjne
41-344-65-03, 41-344-26-47 – świadczenia wyjazdowe
17 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE Staszów, ul. 11 Listopada 78  15-864-85-46
18 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE Włoszczowa ul. Żeromskiego 28  41-388-37-12