Konkurs z okazji Pierwszego Dnia Jesieni

Spacer z chorym dzieckiem- tak czy nie?
21 września 2017
Czy można podawać dziecku grzyby?
29 września 2017

Konkurs z okazji Pierwszego Dnia Jesieni

Jesień zagościła już u nas na dobre. Różnobarwne korony drzew, spadające liście i owoce z drzew. Coraz krótsze dni, a coraz dłuższe wieczory. Częste deszcze i zimniejsze noce. Jesień potrafi być piękna i urzec nas swoją urodą. Jednak potrafi być również kapryśna i deszczowa. I właśnie na przekór takiej aurze mamy dla Was wspaniały konkurs z okazji Pierwszego Dnia Jesieni. Chcielibyśmy powrócić trochę do wspaniałego czasu wakacji, który tak niedawno dobiegł końca oraz sprawić, że pokochacie jesień tak, jak my!

Do wyboru macie następujące tematy:

 1. „Opisz wyjątkowe miejsce, które odwiedziliście rodzinnie w wakacje.” Czekamy na relacje w postaci fotografii, rysunku, kolażu lub co tylko podpowie Wam wyobraźnia – wraz z krótkim opisem, dlaczego uważacie to miejsce za superfajne!
 2. „Moje wspomnienie z wakacji.” Tutaj możecie puścić wodze fantazji! Możecie opisać przygodę, jaka spotkała Was podczas lata, może to być spotkanie z niedźwiedziem lub duchem w zamku. Prace wspólne dziecko – rodzic mile widziane
 3. „10 rzeczy, za które kochamy jesień”. Czekamy na wasze prace plastyczne lub literackie, chętnie zobaczymy też połączenie tekstu z Waszymi zdjęciami.
 4. „Wymyśl hasło najlepiej pasujące do jesieni i przedstaw je za pomogą ilustracji, komiksu, plakatu lub innej pracy plastycznej”

 

Na Wasze prace konkursowe czekamy od 22 września do 1 października do godz 24. Prace, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Swoje prace przesyłajcie pod adres: redakcja@ckdzieciaki.pl wraz ze wszystkimi oświadczeniami podanymi w regulaminie.

Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w poniedziałek 2 października i podane oficjalnie na naszej stronie.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!!

Partnerami konkursu są:

 


Regulamin konkursu:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin dotyczy „Konkursu jesiennego”.
 3. Organizatorem konkursu jest portal ckdzieciaki.pl
 4. Fundatorami nagród i naszymi partnerami konkursowymi są: Sabat Krajno, Bawialnia Czary Mary, Wydawnictwo Skrzat, Wydawnictwo Piatnik.
 5. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.
 6. Uczestnicy konkursu:
 7. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. Zasady i cel konkursu:

 1. Konkurs polega na przesłaniu na adres redakcyjny: redakcja@ckdzieciaki.pl swojej pracy, odpowiadającej na jeden z podanych konkursowych tematów.
 2. Konkurs trwa od 22 września do 1 października.
 3. Każdy z uczestników może przesłać tylko 1 pracę. Prace mogą być wspólne, tzn. rodzic może pomóc dziecku w wykonaniu swojej pracy.
 4. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka ew. dziecka i rodzica oraz zgodę na opublikowanie danych osobowych następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych dziecka w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej – wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych/danych osobowych dziecka (imię i nazwisko) na fanpage CK Dzieciaki.

 1. Spośród przesłanych prac Organizator wraz z partnerami konkursu wybiorą te najciekawsze i najbardziej kreatywne, które zostaną nagrodzone.
 2. Nagrody nie mogą zostać wymienione na gotówkę, ani nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe.
 3. Ocenie podlegać będzie kreatywność, pomysłowość oraz estetyka językowa pracy.
 4. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 2 października a nazwiska laureatów zostaną podane na naszej oficjalnej stronie ckdzieciaki.pl oraz na Facebooku.
 5. Celem konkursu jest:
 • Wzbudzenie w uczestnikach kreatywności i wrażliwości artystycznej
 • Zachęcenie do wspólnie spędzonego czasu dzieci i rodziców
 • Rozwijanie możliwości i wyobraźni młodych twórców
 1. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów, organizator zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down) w ciągu 24h.
 2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
  • podania fałszywych danych osobowych lub przesłanie pracy za osobę trzecią bez jej zgody i wiedzy, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
  • udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia bez oficjalnej zgody rodziców
  • używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora
  • naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi
 3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utraceniem możliwości otrzymania nagrody.