Baśnie cygańskie

Mary i Max – recenzja filmu
24 stycznia 2017
„Sala samobójców” – recenzja filmu
24 stycznia 2017

Baśnie cygańskie

„Baśnie cygańskie. Romane paramisia” – Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
Przedstawienie wpisuje się w nurt działań teatru, mających na celu przybliżanie młodym widzom różnych kręgów kulturowych. Spektakl prezentuje 5 opowiadań, pochodzących z jedynego, wydanego w Polsce zbioru autentycznych baśni cygańskich Jana Mirgi.
Wywodzący się ze starego cygańskiego rodu Mirga niektóre baśnie wymyślił sam, a niektóre napisał na kanwie opowiadań swojej matki.
To poetyckie opowieści o marzeniach, dążeniu do piękna i walce dobra ze złem, których głównymi bohaterami są przeżywający różne perypetie Romowie. Są to:
  • opowieść o tym, skąd się wzięli Romowie,
  • o pięknej córce biednego Kowala, która swą dobrocią odczarowała zaklętego w Straszydło Księcia i jego zamienionych w kruki siedmiu braci,
  • o tym, jak bogaty Maciej przez nadmierną chciwość stał się parobkiem swego dawnego sługi,
  • jak pewien Grajek przywrócił serce księżniczce,
  • i jak Noc pokłóciła się z Dniem i odeszła, zabierając ze sobą Sen.
Spektakl pokazuje kulturę Romów we wszystkich jej charakterystycznych przejawach: pieśni, tańca, ubioru, zajęć, profesji i obyczajów, m.in. prezentuje zwyczaj kupowania panny młodej, na którym opiera się pomysł inscenizacyjny przedstawienia.

Spektakl zrealizowany został w planie żywym i lalkowym. Przeznaczony jest dla widzów w każdym wieku.